Acupunctuur

Acupuncture for the iPad

Acupunctureappleshop
This programme is designed by René Fonville, general practitioner, acupuncturist and dry needling therapist. The application allows you, as an acupuncturist, to produce a lot of information on screen in a graphic and therefore accessible way. In addition to listing treatment data and patient details you can record treated points and treatment methods.
Suitable for traditional chinese ear acupuncture as well as auriculomedicine (Nogier).
Completely attuned to the acupuncture practice, easy to use and a quick help in your daily acupuncture practice.
Recently completed with an invoicingmodule: make out and print an account every consultation.

The application is easy to use and a quick help in your daily acupuncture practice.

Acupunctuur voor de PC: PANTA RHEI

Dokter op reis
Op grafische, dus overzichtelijke manier kunt u als acupuncturist met dit software programma op het beeldscherm veel informatie tevoorschijn roepen. Behalve administratieve en medische patiëntgegevens, kunt u met behulp van ’n fotografische plaatjesatlas acupunctuurpunten lokaliseren, behandelde punten en wijze van behandeling registreren.
Zowel voor de klassieke acupunctuur als voor auriculo en EAV!
Belangrijk onderdeel van PANTA RHEI: de SIVAS module, samengesteld onder supervisie van Ton van Gelder, een van de grondleggers van de auriculotherapie in Nederland.
De nieuwste versie is nu standaard aangevuld met de modules Segmentale Acupunctuur en TCM Diagnostiek.
Panta Rhei is volledig afgestemd op de acupunctuurpraktijk. Compleet met ’n module voor facturering en boekhouding. Het munt uit door gebruiksvriendelijkheid zodat het volgen van een gebruikerscursus niet nodig is. Panta Rhei maakt geen gebruik van aparte externe programmas zoals Word of Excell. Niet nodig, want deze funkties zijn al geintegreerd in PANTA RHEI zelf. Waarom gecompliceerd als het makkelijk kan? Een duidelijke handleiding en een Helpfunctie zijn doorgaans genoeg om met het programma aan de slag te gaan.
Meer informatie…….

This software allows you, as an acupuncturist, to produce a lot of information on screen in a graphic and therefore accessible way. In addition to listing accounting data and patient details you can localize acupuncture points by means of a photographic picture atlas, and record treated points and treatment methods.
Suitable for traditional acupuncture as well as auriculo (ear acupuncture) and electro acupuncture.

Panta Rhei is completely attuned to the acupuncture practice, and comes complete with an invoicing and accounting module. It is extremely user-friendly, so following a user course is not necessary. Panta Rhei does not need to make use of any additional external programmes like Word or Excel, since these functions have already been integrated in PANTA RHEI itself. Why complicate things? A clear guide and a help function are usually enough to help you get started with the programme.

More information…….


’Opus 2’ is de naam van een multimediabedrijf dat zich onderscheidt door fraai vormgegeven interactieve produkten, met name voor de medische wereld. Meer

’Opus 2’ is the name of a multimedia company that distinguishes itself for beautifully designed interactive products, especially geared to the medical industry.More

Share |
Zoek berichten :